Viac o umení sa môžete dozvedieť na našej výtvarníckej stránke: https://jahulka.wixsite.com/vosnv kde nájdete okrem prác žiakov aj zaujímavé filmy o mení/umelcoch, postupy kresby- maľby, dokumenty a ďalšie odkazy a zaujímavosti. 


Prvé skupinky v týždni

Úlohy pre mladších žiakov

Kliknite dole- nachádzajú sa tam domáce úlohy pre mladších žiakov (ročníky: 2./1./I., 4./1./I., 1./2./I.), prvé skupinky, ktorí majú vyučovanie po obede od 13:00 hod. do 16:25 hod. Každí žiak musí počas jedného týždňa vypracovať minimálne 1 úlohu (môže aj viac ;-)...budem rada). Vzhľadom na to že školy budú uzavreté ešte dosť dlho- každí žiak má povinnosť sa so mnou spojiť a posielať mi prostredníctvom mailu alebo FB stránky fotky jeho prác, ktoré postupne ohodnotím známkou. Po skončení karantény žiak donesie na vyučovanie všetky úlohy ktoré doma vytvoril
S postupom prác sa mi môžete pochváliť v našej FB skupine- Výtvarná výchova- ZUŠ Spišská Nová Ves- p. uč. Vojtášová: https://www.facebook.com/groups/1124991811196595/ 

Druhé skupinky v týždni

Úlohy pre starších žiakov

Kliknite dole- nachádzajú sa tam domáce úlohy pre starších žiakov (ročníky: 2./2./I., 3./2./I., 4./2./I., 1./II.), druhé skupinky, ktorí majú vyučovanie večer od 16:30 hod. do 18:55 hod. Každí žiak musí počas jedného týždňa vypracovať minimálne 1 úlohu (môže aj viac ;-)...budem rada). Vzhľadom na to že školy budú uzavreté ešte dosť dlho- každí žiak má povinnosť sa so mnou spojiť a posielať mi prostredníctvom mailu alebo FB stránky fotky jeho prác, ktoré postupne ohodnotím známkou. Po skončení karantény žiak donesie na vyučovanie všetky úlohy ktoré doma vytvoril.

S postupom prác sa mi môžte pochváliť aj v našej FB skupine- Výtvarná výchova- ZUŠ Spišská Nová Ves- p. uč. Vojtášová: https://www.facebook.com/groups/1124991811196595/ 


Bonusové úlohy

Tieto úlohy sú určené skôr pre radosť, nie sú povinné. 

Pochváliť sa/ poradiť sa so svojimi prácami môžete na facebooku, v skupinke pod názvom: Výtvarna výchova- ZUŠ Spišská Nová Ves- p. uč. Vojtášová- https://www.facebook.com/groups/1124991811196595/